DomuDomů KontaktKontakt
Když mi už nešlo mlčet
Vloženo: 24. 1. 2014, 08:37

Vybrané články Marka Řezanky v Britských listech je možné najít pohromadě v jeho nové knížce: http://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=482